Próby

Próba dyrygenta z orkiestrą – na całym świecie – to swego rodzaju „sacrum” zawierające różne kody, które są nienaruszalne. W Wielkiej Brytanii np. dyrygent nie może w trakcie próby podejść do muzyka. Są różne rodzaje i etapy prób zanim odbędzie się koncert. Każda kategoria to „misterium”. W książce odpowiadam na proste – zdawałoby się – pytanie: „Co to jest próba?”

Jerzy Maksymiuk nigdy nie spóźnił się na próbę. Raczej zjawiał się w sali znacznie wcześniej niż muzycy. Wówczas na fortepianie „przegrywał” te fragmenty utworu, które zamierzał ćwiczyć.

Źródło: Archiwum własne

Część etapów projektu zrealizowano
w ramach stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

© 2018 Jacek Waloch | design: Nu Graphics