Partytury

W sypialni Państwa Maksymiuków znajdują się dwie szafy. W nich kilkaset partytur. W piwnicy drugie tyle.

Źródło: Archiwum własne

Część etapów projektu zrealizowano
w ramach stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

© 2018 Jacek Waloch | design: Nu Graphics