Obrazy i archiwalia

 

Większość pokazywanych tutaj fotografii wykonałem osobiście. Jednakże miałem dostęp do archiwum Jerzego Maksymiuka, z którego wybrałem wiele zdjęć z różnych okresów życia i twórczości Maestro. Prezentuję również archiwalia, które udostępnili mi Państwo Maksymiukowie, moi rozmówcy lub dotarłem do nich w trakcie pracy nad książką.

Część etapów projektu zrealizowano
w ramach stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

© 2018 Jacek Waloch | design: Nu Graphics