* * *

Jerzy Maksymiuk wypełnił obszerną ankietę opracowaną przez psychologów.

Anna Grzejewska wybrała niektóre odpowiedzi:

Czy wolisz działać niż planować? Tak

Czy na ogół działasz szybko i bez wahania? Nie wiem

Czy jesteś nieśmiały w towarzystwie osób innej płci? Tak

Czy masz trudności w zaprzyjaźnianiu się z ludźmi? Nie

Czy często jesteś w złym humorze? Tak

Czy lubisz życie towarzyskie? Nie wiem

Czy lubisz płatać innym figle? Nie

Czy zawsze z uznaniem przyjmujesz
zasłużone powodzenie twych wrogów? Tak

Czy często myśli nie pozwalają ci spać? Tak

Czy czasem chwalisz się trochę? Tak

Czy uważasz siebie za gadatliwego? Nie wiem

Czy uchodzisz za żywego i wesołego? Tak

Czy zdarza ci się plotkować? Nie

Czy masz na ogół równe usposobienie? Nie

Czy zdarzało ci się czasami skłamać? Tak

Czy uważasz się za beztroskiego? Nie

Czy jesteś zwykle dobrym kompanem? Nie wiem

* * *

Część etapów projektu zrealizowano
w ramach stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

© 2018 Jacek Waloch | design: Nu Graphics