Dyrygent

Portrety Jerzego Maksymiuka pochodzą z różnych okresów. Dwa zdjęcia są rejestracją spotkania z Nevillem Marrinerem. Na jednym Dyrygent z Franciszkiem Wybrańczykiem, który po wyjeździe
J. Maksymiuka na kontrakt do Glasgow stworzył orkiestrę Sinfonia Varsovia. Wszystkie natomiast są szkicem do portretu Dyrygenta.

Źródła: Archiwum J. Maksymiuka, Archiwum Muzeum Emigracji w Gdyni (koncert z pokazem filmu „Mania” w warunkach niemal zimowych), Archiwum własne.

Część etapów projektu zrealizowano
w ramach stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

© 2018 Jacek Waloch | design: Nu Graphics